Hyvän elämän perusta on ihmisen hyvinvointi. Hyvinvointiin liittyy riittävä lepo, hyvä terveys sekä monipuolinen ravinto ja liikunta. Me Bolassa haluamme edistää hyvinvointia ja innostaa liikkumaan, tuomalla laadukkaat tilat ja palvelut lähelle ihmisiä.

Luomme kustannustehokkaasti yhdessä kuntien, koulujen, urheiluseurojen ja yritysten kanssa yhä kiinnostavampia ja yksilöllisempiä tapoja huolehtia hyvinvoinnista elämän eri vaiheissa, aina liikunnallisista päiväkodeista, ohjattuun senioriliikuntaan. Haluamme jatkuvasti kehittää palvelujamme ja edistää asiakkaidemme hyvinvointia mm. hyödyntämällä hikitaalisuutta, liikunnan digitaalisia ratkaisuja.

Synnytämme uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan osana aktiivista yhteisöä. Yhdessä, vahvassa vuorovaikutuksessa, teemme liikunnasta hauskempaa ja rakennamme näin hyvinvointia. Toimimme vastuullisesti pyrkien mahdollistamaan kaikille liikkumisen ilon ja sitä kautta paremman arjen nyt ja tulevaisuudessa.