Yritykselle

Liikuntakeskus tarjoaa yrityksille työhyvinvoinnin ja elämän laadun kehittämiseen liittyviä palveluja, joiden avulla yritykset voivat kasvattaa tuottavuuttaan, työviihtyvyyttään ja kiinnostavuuttaan työnantajana.

Liikuntakeskuksen palvelukonsepti tarjoaa yrityksen työntekijälle innostavan, yksilöllisen ja motivoivan konseptin parantaa omaa elämänlaatuaan.

Bola toimii yhteistyökumppanina työkykyä ylläpitävässä ja edistävässä toiminnassa eli TYKY-toiminnassa yhteistyössä työpaikan henkilöstön ja asiantuntijoiden (esim. työterveyshuolto) kanssa.

Bolan tarjoamat palvelut tukevat työntekijöiden fyysistä hyvinvointia ja itsehoitoa.

Palvelut voidaan toteuttaa kertaluontoisen ”heräteprojektina” tai jatkuvan kehittämisen mallina.