Bola toteutti keväällä F-liigan olosuhdeohjelman kartoituksen

Bola toteutti kevään 2021 aikana Salibandyliiton / F-liigan olosuhdeohjelman seurakäynnit.

Salibandyliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Kinnunen kommentoi asiaa seuraavasti: ”Liikuntapaikkarakentamisen tulevaisuus näyttää vahvasti kehittyvän siihen suuntaan, että puhtaasti kuntavetoiset hankkeet vähenevät. Niiden sijaan tulee tulevaisuudessa yhä vahvemmin erilaiset ”public-private” -hybridimallit, joita toteutetaan kumppanuuksien kautta. Hankkeen taustalla voi olla kunta ja yksityinen taho, mutta myös seura. Salibandyliiton tavoitteena on tukea ja kannustaa salibandyseuroja kartoittamaan mahdollisuuksiaan seuravetoisten liikuntapaikkarakentamishankkeiden käynnistämiseen. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyö Liikuntakeskus Bolan kanssa on luonteva valinta.”

Projektia toteuttanut Bolan Mika Saastamoinen on ollut erittäin tyytyväinen seurakäynteihin: ”Jokainen tapaaminen on ollut erittäin mielenkiintoinen ja toivottavasti arvokas molemmille palaveripuolille. Seurojen näkemykset tulevaisuuteen ovat luonnollisesti erilaisia ja tämä on myös rikkaus, koska yhdessä jalostaen F-liigaa on hyvä kehittää.”

Tutustu myös F-liigan brändiin.